PolishEnglishGermanFrench
Jak zatrudnić cudzoziemca

Spis treści

[lwptoc depth=”1″]

Jak zatrudnić cudzoziemca, czyli zatrudnianie cudzoziemców oczami pracodawcy

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do Polski do pracy. Siłą rzeczy polscy pracodawcy coraz częściej muszą się zmierzyć z tematem zatrudnienia cudzoziemca. W internecie można znaleźć coraz więcej artykułów i wpisów na ten temat, również na naszym blogu tutaj. Często pomimo przeczytania wielu artykułów pracodawcy nadal nie wiedzą jak zatrudnić cudzoziemca. Nie znają pierwszych kroków które trzeba przejść.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – Kancelaria Adwokacka Katowice tel. 322541818 lub napisz biuro@adwokatagk.pl 

Inne artykuły w kategorii CUDZOZIEMCY na naszym BLOGU – kliknij TUTAJ.

Oferta pomocy prawnej CUDZOZIEMCOM – ZAPRASZAMY.

Jeśli zatem nigdy nie zatrudniałeś cudzoziemca, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami.

Kto to jest cudzoziemiec?

Odpowiedź dla większości jest oczywista, ale warto sprawdzić co na ten temat mówi prawo. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, jest nim każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Czy cudzoziemcy mogą w Polsce pracować na takich samych zasadach jak Polacy?

Co do zasady nie, bowiem żeby zatrudnić cudzoziemca, przyszły pracodawca musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę. Ta zasada, ma zastosowanie do największej liczby cudzoziemców, więc o niej w dzisiejszym wpisie.

Należy jednak pamiętać o wyjątkach. W zależności od tzw. tytułu pobytowego, niektórzy cudzoziemcy w ogóle nie będą mogli podjąć pracy. Natomiast inni mogą pracować na takich samych zasadach jak osoby posiadające obywatelstwo polskie, czyli bez dodatkowego zezwolenia.

Co zatem zrobić by cudzoziemca zatrudnić?

Pierwszy krok do zatrudnienia cudzoziemca

Sprawdź czy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny. O legalnym zatrudnieniu cudzoziemca (niezależnie od konieczności posiadania zezwolenia na pracę) można mówić tylko wtedy, jeżeli jest on w Polsce legalnie. Jako pracodawca będziesz mieć obowiązek przechowywania w aktach osobowych kopii paszportu cudzoziemca i kopii jego tytułu pobytowego (przykład: wiza, która będzie wklejona w paszporcie, decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy).

Drugi krok do zatrudnienia cudzoziemca – zezwolenie na pracę

Kto?

Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda odpowiedni ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Natomiast to pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Gdzie?

Wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim lub w jego filii (w zależności od siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy).

Jak?

Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu. We wniosku wskazuje się dane przyszłego pracownika oraz najważniejsze warunki przyszłej pracy. Trzeba podać stanowisko, główne obowiązki pracownika, wymiar etatu, planowany okres zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy i inne. Zatem już na tym etapie należy z pracownikiem omówić te kwestie, bowiem później zmiana nie będzie łatwa i szybka. Zasadniczo trzeba będzie wystąpić o nowe zezwolenie na pracę, o czym mowa był w jednym z poprzednich wpisów (tutaj).

Kiedy?

Pracodawca może złożyć wniosek zanim cudzoziemiec przyjedzie do Polski lub jak już cudzoziemiec jest legalnie w Polsce i nie ma innych prawnych przeszkód, by go zatrudnić.

Czy zezwolenie na pracę dostanę od ręki?

Niestety nie. W zależności od województwa postępowanie trwa nawet kilka miesięcy.

Czy zawsze dostanę zezwolenie na pracę?

Niekoniecznie. Najpoważniejszą przeszkodą będzie negatywny wynik testu rynku pracy, czyli negatywna informacja Starosty.

Po co test rynku pracy?

Chodzi o ochronę polskich pracowników. Zasadą bowiem jest, że pierwszeństwo mają obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy są już zarejestrowani w Polsce jako bezrobotni lub poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy.

Co to jest informacja starosty?

Dokument ten (w praktyce wydawany przez powiatowe urzędy pracy) informuje, czy w rejestrach bezrobotnych są osoby, które mogłyby podjąć proponowaną pracę.

Informację tę uzyskuje się na określone stanowisko i z określonymi warunkami pracy i płacy. Należy wypełnić wniosek i formularz, gdzie wskazuje się oczekiwane od przyszłego pracownika kwalifikacje i wymagania. Jeżeli wskażemy konkretne kwalifikacje, to cudzoziemiec, którego planujemy zatrudnić musi dysponować dokumentami potwierdzającymi, że je posiada.

Powiatowy urząd pracy wydaje informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Jeżeli informacja starosty jest negatywna, tzn. nie udało się nikogo znaleźć wśród osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, to dobrze, to znaczy, że pracodawca może wystąpić o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Należy jednak pamiętać, że przepisy szczególne (zarówno ogólnopolskie, jak i wojewódzkie) przewidują wiele zwolnień, kiedy tego dokumentu nie trzeba uzyskiwać.

Dalej nie wiem jak zatrudnić cudzoziemca

Jeżeli przeczytałeś wszystko, co można znaleźć w internecie na temat zatrudniania cudzoziemców.  Zasięgałeś porady w urzędzie wojewódzkim. Zapoznałeś się z przepisami: ustawą o cudzoziemcach  oraz ustawą o promocji zatrudnienia . Jednak nadal nie wiesz co zrobić, między innymi dlatego, że Twój przypadek odbiega od standardowego, to w tej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata.

Stan prawny 02.2020 r.

Zobacz również ostatnie artykuły

Prawo karne

Nielegalne uzyskanie informacji

[lwptoc] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Prawa te można ograniczyć jedynie w przypadkach wymienionych w aktach prawnych rzędu ustawy

Czytaj dalej
Prawo administracyjne

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Kiedy jest dopuszczalna, co trzeba zrobić, jak przebiega procedura i kogo dotyczy. O tym w dzisiejszym wpisie. Inne wpisy z zakresu

Czytaj dalej