logo AGK
logo Artur Mazur

Wieloletni pracownik organów podatkowych – inspektor kontroli podatkowej. Był zatrudniony w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. jako doradca podatkowy, a jednocześnie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Śląskiego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego, szczególnie w dziedzinie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego.

 

Jest wykładowcą specjalizującym się w problematyce kontroli skarbowej i podatkowej.

 

e-mail: artur.mazur@dpip.pl 

Artur Mazur
Doradca Podatkowy – właściciel kancelarii