logo AGK
logo Artur Mazur

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie odbywam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W kancelarii zajmuję się przede wszystkim:

   • pomocą w zakładaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
   • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie opracowywania dokumentacji korporacyjnej,
   • sporządzaniem projektów aktów wewnętrznych, regulaminów,
   • sporządzaniem i opiniowaniem umów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz zamówień publicznych,
   • szeroko pojętym procesem windykacji należności – zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i postępowania sądowego, egzekucyjnego czy upadłościowego,
   • ochroną danych osobowych i praw konsumentów,
   • prawem antymonopolowym,
   • prawem pracy.

 

W powyższym zakresie wspieram klientów kancelarii reprezentując ich w sporach sądowych, w ramach procedur rejestracyjnych (w tym za pośrednictwem systemów informatycznych), uczestnicząc w negocjacjach, czynnościach notarialnych czy zgromadzeniach.

 

Posługuję się językiem angielskim.

a.skurowska@adwokatagk.pl
Alina Skurowska
Adwokat