logo AGK
logo Artur Mazur

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2003-2007 pracownik organów podatkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, w tym w zakresie udzielania pomocy publicznej.

W 2006 roku odbyła staż w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli.

Specjalizuje się w dziedzinie podatków dochodowych, podatków lokalnych, podatku od towarów i usług oraz ogólnego prawa podatkowego. Pracuje w języku angielskim i francuskim.

agata.piotrowska@dpip.pl

Agata Piotrowska
Prawnik