logo AGK
logo Artur Mazur

Nasze Referencje

Z przyjemnością informujemy, że od niedawna naszym klientem jest Aeroklub Śląski. Niebawem poprosimy o referencje i umieścimy je na naszej stronie.

Od ponad roku współpracujemy z Panią Mecenas Anną Groyecką-Kurdybelską i jej Kancelarią Adwokacką. Anna Groyecka-Kurdybelska ma do czynienia ze sprawami o skomplikowanej naturze prawnej, które wymagają głębokiej analizy treści konkretnych przypadków. Udowodniła nam, iż angażuje się w każdą sprawę w jej aspekcie prawnym oraz, że jest zawsze dobrze przygotowana przed każdą rozprawą w sądzie lub przedstawiając nam swoją opinię na dany temat. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panią Mecenas i możemy wystawić jej nasze najlepsze referencje rzetelnego doradcy.

Niniejszym chciałbym zarekomendować współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, w zakresie usług prawniczo-windykacyjnych. Rekomendowana kancelaria sporządza dla nas umowy handlowe, negocjuje w naszym imieniu spłaty zadłużeń, windykuje należności. W ubiegłym roku załatwiła wszelkie formalności związane z założeniem naszych nowych spółek. Współpraca z wszystkimi pracownikami kancelarii układała się bez zastrzeżeń, z poszanowaniem wszelkich naszych uwag i spostrzeżeń. Powyższe fakty skłaniają do pozytywnego zarekomendowania współpracy z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.

Plawia sp. z o.o. w Katowicach jest wiodącym na rynku podmiotem specjalizującym się w sprzedaży i montażu urządzeń dźwigowych do transportu osób i towarów. Od lipca 2013 r. Plawia sp. z o. o. korzysta ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Adwokacką adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. W zakres świadczonych przez kancelarię na rzecz spółki Plawia sp. z o. o. usług, wchodzą między innymi: - analiza i poprawianie umów, wraz z uzgadnianiem ich treści ze stroną przeciwną (ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane); - windykacja należności (wezwania do zapłaty, pozwy, reprezentacja przed sądami, egzekucja komornicza); - a także bieżąca obsługa typowa dla podmiotu jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z kancelarią adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.

HEF Kotły Grzewcze udziela rekomendacji adwokat Annie Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą kancelarii w Katowicach przy ulicy Jana Kochanowskiego.

W przeciągu ostatnich 2 lat Kancelaria Adwokacka Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej kilkukrotnie pomogła nam w naszych problemach prawnych z innymi przedsiębiorcami. We wszystkich przypadkach usługi kancelarii doprowadziły do satysfakcjonującego dla nas rozstrzygnięcia. Jeśli szukają Państwo rzetelnej kancelarii, rekomenduję adwokat Annę Groyecką-Kurdybelską.

Z usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej po raz pierwszy skorzystaliśmy na początku 2012 r. Kancelaria od tego czasu przeprowadziła dla nas szereg spraw windykacyjnych, które dzięki wykorzystaniu przez kancelarię szerokiego wachlarza środków prawnych doprowadzały sprawy w większości do pozytywnego zakończenia. Cenimy sobie osobisty kontakt mailowy i telefoniczny oraz przejrzyste i wyczerpujące informacje na temat prowadzonych spraw. Mimo, że nasza firma znajduje się w Gostyninie (400 km od Katowic - siedziby kancelarii), nie przeszkadza nam to w korzystaniu z usług kancelarii.

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska (Kancelaria Adwokacka w Katowicach) reprezentowała byłych wspólników i członków organów spółki podczas wielomiesięcznych negocjacji biznesowych związanych z konsekwencjami zbycia udziałów w spółce P.W. Bamarko sp. z o. o. w Bytomiu (właściciela autoryzowanego salonu samochodowego Renault w Bytomiu). Doradztwem i analizą konsekwencji podatkowych tej operacji zajmowała się kancelaria doradcy podatkowego Artura Mazura (Artur Mazur i Prawnicy, Doradztwo Podatkowe i Prawne w Katowicach). Polecamy obie te firmy, które ściśle ze sobą współpracując, zapewniają klientowi kompleksową usługę prawną i podatkową. Pracownicy obu kancelarii stawiają rzetelną ocenę sytuacji, informując o wszelkich ryzykach każdej z możliwych dróg postępowania, a jednocześnie pozostawiając decyzję (świadomą) klientowi.

In 2012 the Ekoplast Polska limited liability was looking for a law firm for current service on the area of Poland. We conducted a several interviews in Katowice and we decided to law firm of attorney-at-law Anna Groyecka-Kurdybelska. Cooperation in that law firm worked beyond reproach. We appreciate a good communication (also in English), availabiliti and punctuality, with the help of the law firm we have found a reliable accountant to run the company in Poland. Elkoplast Polska LTD works on mostly a production and distribution of waste containers and tanks for liquids (fuel and water).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej ma przyjemność poinformować, że od 2011 roku współpracuje z Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura w Katowicach, a od 2014 roku w ramach tej współpracy – również z Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej w Katowicach. Kancelarię zapewniają bieżącą obsługę prawną naszej Spółki, która polega przede wszystkim na opiniowaniu umów, przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji związanej z przetargami, analizie (pod kątem zgodności z przepisami) projektów aktów wewnętrznych Spółki, udzielaniu porad w sprawach podatkowych i pracowniczych oraz windykacji należności, a w razie potrzeby – reprezentacji Spółki w sporach sądowych. Wiedza i doświadczenie pracowników obu Kancelarii doskonale się uzupełniają, dzięki czemu Spółka ma zapewnioną wszechstronną obsługę na każdym polu działania. Wyrażamy pozytywną opinię na temat współpracy w Kancelarią doradcy podatkowego Artura Mazura oraz Kancelarią Adwokacką adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Niniejszym udzielamy obu Kancelariom pozytywnych referencji.

Od marca 2015 r. Kancelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej z siedzibą w Katowicach świadczy usługi na rzecz gminy Niegowa. Zakres świadczonych na rzecz gminy usług obejmuje m.in.: tworzenie i opiniowanie umów i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, bieżące tworzenie i opiniowanie aktów prawnych organów gminy, opiniowanie decyzji w sprawach indywidualnych, doradztwo i tworzenie odpowiednich dokumentów w sprawach pracowniczych i sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wsparcie pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie finansów publicznych i podatków, a także prowadzenie wszelkich postępowań w tym sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Pracownicy kancelarii są rzetelni, sumienni i należycie wykonują wszystkie powierzone im zadania. Kancelaria posiada odpowiednie zaplecze zarówno merytoryczne jak i organizacyjne, aby zapewnić stałą obsługę jednostki samorządu terytorialnego na zadowalającym poziomie.

Niniejszym informujemy, iż współpraca między Kancelarią Adwokacką pani mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, a firmą Tetenal Polska Sp. z.o.o. trwa już bez mała okres jednego roku (rozpoczęła się w kwietniu 2013 r) i głównie polega na obsłudze naszego podmiotu w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej windykacji należności. Warto nadmienić, iż poprzednio Tetenal Polska obsługiwany był na analogicznym polu przez inną kancelarię, której poziom usług, zwłaszcza w zakresie rozumienia specyfikacji spraw gospodarczych, a także tempo opracowania przekazywanych spraw, był na tyle niezadowalający, iż spowodował niezbędne zmiany. Ich rezultat należy ocenić jako bardzo pozytywny. W ramach bieżących działań operacyjnych pracownicy naszej spółki wybrani do kontaktów z Kancelarią korzystają z jej autorskiego programu do windykacji, umożliwiającego rejestrację on-line spraw oraz monitorowanie poszczególnych etapów dochodzenia należności. Pracownicy naszej firmy oceniają również wysoko nie tylko poziom kompetencji wydelegowanych osób z kancelarii, lecz także ich gotowość do elastycznej współpracy w sprawach, które jak wiadomo zawsze wymagają indywidualnego podejścia. Na koncie naszych dotychczasowych kontaktów z Kancelarią odnotować możemy wymierne sukcesy nie tylko w zakresie tempa i skuteczności windykacji, ale także dużą wolę kooperacji Kancelarii w związku np. z doborem komorników oraz udzieleniem wielu cennych porad, których wartość, wynikająca z doświadczenia Kancelarii, bardzo podnosi w naszym mniemaniu walory współpracy.

Na początku 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Od tego czasu kancelaria pomaga nam w sprawach prawnych, a w szczególności w windykacji należności. Pracownicy kancelarii są dyspozycyjni i kompetentni. Niniejszym udzielam referencji i rekomenduję wybór usług adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, która w naszym przypadku obejmuje prawo cywilne, gospodarcze i karne (w tym karne-gospodarcze). Dodatkowym atutem jest ścisła współpraca kancelarii adw. Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej z kancelarią Doradcy Podatkowego Artura Mazura, co czyni obsługę kompleksową, ułatwia komunikację i podejmowanie szybkich decyzji biznesowych.

W 2012 r. potrzebowaliśmy pomocy prawnej w zakresie ochrony znaku towarowego i know-how. Obsługę kancelarii adwokat Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej polecił nam nasz partner biznesowy i tak do dnia dzisiejszego korzystamy z usług kancelarii. Obecnie kancelaria prowadzi nasze sprawy w różnych dziedzinach prawa (i nie tylko odnośnie znaku towarowego) i jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Polecamy kancelarię, nie mamy żadnych uwag co do działania i skuteczności.

Koncelaria Adwokacka Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej prowadzi dla naszej spółki obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych. Od początku naszej współpracy pojawiło się kilkadziesiąt spraw, w których pracownicy Kancelarii wykazali się profesjonalizmem, który najlepiej widać po ich przygotowaniu w zakresie prawa materialnego oraz procesowego. Polecamy współpracę z Kancelarią Adwokacką Mecenas Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej. Kancelaria w sposób kompleksowy podchodzi do obsługi swoich Klientów. Pracownicy Kancelarii oferują najwyższe standardy współpracy.

Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska udziela bezpłatnych porad prawnych dla czytelników Głosu Zabrza i Rudy śląskiej od listopada 2011 roku. W tym czasie z jej pomocy skorzystało ponad 600 osób. Czytelnicy są zadowoleni z poziomu porad prawnych, świadczy o tym choćby kolejka chętnych, która tworzy się mimo wcześniejszych zapisów dokonywanych na podstawie kuponów drukowanych w tygodniku. Przekrój tematów podejmowanych podczas porad jest bardzo duży i zróżnicowany. Obejmuje głównie sprawy związane ze spadkami, ale także rozwodami, odszkodowaniami, oraz wszelkimi problemami gospodarczymi. Adwokat Anna Groyecka-Kurdybelska reprezentowała także Głos Zabrza i Rudy Śląskiej przed sądem apelacyjnym w Katowicach w sprawie apelacji o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego. Ta sprawa zakończyła się wygraną. Polecamy adwokat Annę Groyecką-Kurdybelską jako osobę punktualną, rzetelną i komunikatywną. W naszej współpracy nie było żadnych problemów.

Z kancelarią adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej współpracujemy od 2012 r. Kancelaria prowadzi dla nas windykację wierzytelności, oraz sprawy związane z bieżącą obsługą prawną (pisanie umów, regulaminów etc.). Prowadzona windykacja wierzytelności jest wyjątkowo rzetelna. Cenimy sobie bezpośredni telefoniczny kontakt pracowników kancelarii z dłużnikami, co wpływa na poziom odzyskiwalności naszych należności. Niniejszym udzielamy referencji.