logo AGK
logo Artur Mazur

Prawo karne


Adwokaci z kancelarii świadczą pomoc prawną w sprawach karnych i wykroczeniowych, na każdym etapie postępowania (w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym) występując jako obrońcy i pełnomocnicy. Z uwagi na postępującą komplikację procesu karnego, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

 

Należy pamiętać, że adwokat związany jest tajemnicą zawodową obejmującą wszelkie informacje, o jakich dowiedział się od Klienta; informacji tych nie może ujawnić w żadnej sytuacji, również po wygaśnięciu stosunku obrony.

 

Kancelaria zapewnia też kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, obejmujące m.in.:

 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • reprezentowanie oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem we wszystkich instancjach,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Sporządzamy zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia, jak również wnioski w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego oraz wszelkie inne pisma procesowe i pozaprocesowe z zakresu szeroko pojętego postępowania karnego.

 

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii.

Prawo karne


Adwokaci z kancelarii świadczą pomoc prawną w sprawach karnych i wykroczeniowych, na każdym etapie postępowania (w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym) występując jako obrońcy i pełnomocnicy. Z uwagi na postępującą komplikację procesu karnego, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

 

Należy pamiętać, że adwokat związany jest tajemnicą zawodową obejmującą wszelkie informacje, o jakich dowiedział się od Klienta; informacji tych nie może ujawnić w żadnej sytuacji, również po wygaśnięciu stosunku obrony.

 

Kancelaria zapewnia też kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, obejmujące m.in.:

 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • reprezentowanie oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem we wszystkich instancjach,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Sporządzamy zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia, jak również wnioski w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego oraz wszelkie inne pisma procesowe i pozaprocesowe z zakresu szeroko pojętego postępowania karnego.

 

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii.