PolishEnglishGermanFrench
Adwokat Katowice CIT PDOF VAT

CIT/PDOF/VAT

Częste zmiany przepisów i ich niejednolita interpretacja przez organy podatkowe to rzeczywistość polskiego prawa podatkowego. Konsekwencją tego mogą być przede wszystkim trudności w określeniu skutków podatkowych transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Zaangażowanie i wiedza zespołu Kancelarii, nie tylko z dziedziny prawa podatkowego, pozwala oferować Klientom rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe transakcji gospodarczych, osiągane poprzez bieżące doradztwo podatkowe już na etapie opracowania projektu przedsięwzięcia.
Wieloletnia praktyka i doświadczenie w sporach z organami podatkowymi, umożliwia nam reprezentowanie i uzyskiwanie dla Klientów satysfakcjonujących rozstrzygnięć w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje szeroko pojęte doradztwo w tym w szczególności:
 • udzielanie Klientom porad i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
 • sporządzanie ustnych konsultacji i pisemnych opinii podatkowych i prawnych
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • obsługa podmiotów biorących udział w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowym i celno-skarbowymi
 • wsparcie merytoryczne i proceduralne stron w sporach przed sądami administracyjnymi
 • reprezentacja klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi i sądami administracyjnymi
 • obsługa przekształceń podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem planowania podatkowego
 • analiza podatkowa umów (projektów umów) pod kątem bezpieczeństwa podatkowego i prawnego
 • przygotowywanie i ocena dokumentów w aspekcie rozliczeń podatkowych
 • audyty podatkowe w zakresie wszystkich lub wybranych tytułów podatkowych
 • pomoc w zakresie korygowania kwoty zadeklarowanych podatków i odzyskiwania nadpłaconych podatków
 • przygotowywanie porozumień i dokumentacji podatkowej z zakresu cen transferowych

Zapraszamy do kontaktu oraz do czytania naszego bloga