CIT/PDOF/VAT

Częste zmiany przepisów i ich niejednolita interpretacja przez organy podatkowe to  rzeczywistość polskiego prawa podatkowego.  Konsekwencją tego mogą być przede wszystkim trudności w określeniu skutków podatkowych transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie i wiedza zespołu Kancelarii, nie tylko z dziedziny prawa podatkowego, pozwala oferować Klientom rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe transakcji gospodarczych, osiągane poprzez bieżące doradztwo podatkowe już na etapie opracowania projektu przedsięwzięcia.

Wieloletnia praktyka i doświadczenie w sporach z organami podatkowymi, umożliwia nam reprezentowanie i uzyskiwanie dla Klientów satysfakcjonujących rozstrzygnięć w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje szeroko pojęte doradztwo w tym w szczególności:

 • udzielanie Klientom porad i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie ustnych konsultacji i pisemnych opinii podatkowych i prawnych,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • obsługa podmiotów biorących udział w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowym i celno-skarbowymi,
 • wsparcie merytoryczne i proceduralne stron w sporach przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentacja klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi i sądami administracyjnymi,
 • obsługa przekształceń podmiotów gospodarczych
  z uwzględnieniem planowania podatkowego,
 • analiza podatkowa umów (projektów umów) pod kątem bezpieczeństwa podatkowego i prawnego,
 • przygotowywanie i ocena dokumentów w aspekcie rozliczeń podatkowych,
 • audyty podatkowe w zakresie wszystkich lub wybranych tytułów podatkowych,
 • pomoc w zakresie korygowania kwoty zadeklarowanych podatków i odzyskiwania nadpłaconych podatków,
 • przygotowywanie porozumień i dokumentacji podatkowej
  z zakresu cen transferowych
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl