Alimenty z Funduszu

Co zrobić, gdy wierzyciel alimentacyjny nie płaci? Jakie są sposoby na alimenciarzy? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? W tym wpisie udzielimy odpowiedzi na te i inne pytania. Ale po kolei.

Co to są alimenty?

Czym są alimenty i kto jest do nich zobowiązany? Podstawowe informacje o alimentach znajdują się tutaj. Najogólniej mówiąc, alimenty jest to dostarczanie środków utrzymania. Ogólne zasady alimentacji uregulowane są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Jest wiele osób, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny, Najbardziej oczywistym przykładem jest relacja rodzic-dziecko. I w tym wpisie zajmiemy się wyłącznie kwestią alimentacji dzieci przez rodziców.

Co robić gdy rodzic nie płaci alimentów?

Jeśli jedno z rodziców nie łoży na utrzymanie dziecka, w pierwszej kolejności należy złożyć pozew o przyznanie alimentów. Taki pozew składa drugi rodzic w imieniu niepełnoletniego dziecka,  się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Gdy mamy w ręce wyrok zasądzający alimenty, a zobowiązany rodzić nadal nie płaci, wówczas należy udać się do komornika i wszcząć postępowanie egzekucyjne.

A co w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne okazuje się bezskuteczne?

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

W takiej sytuacji można skorzystać z rozwiązania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli z alimentów wypłacanych przez fundusz alimentacyjny.

 Kiedy, komu, ile?

Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego są następujące:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł (ta kwota obowiązuje od 01.10.2020 r., wcześniej było to 800 zł),
  • alimenty przyznał lub zatwierdził sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna,
  • alimenty należą się dziecku od rodzica,
  • osoba uprawniona do alimentów nie ukończyła 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę – nie ukończyła 25 lat.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Kwota, której można domagać się od funduszu, to maksymalnie 500 zł na jednego uprawnionego, ale nie więcej niż kwota zasądzona przez sąd lub wynikająca z ugody zatwierdzonej przez sąd.

Co bardzo istotne – jeśli dochód na osobę w rodzinie, przekroczy kwotę 900 zł, ale nie więcej niż o 400 zł na osobę, to wówczas alimenty fundusz wypłaci w kwocie równiej różnicy alimentów maksymalnych z funduszu i kwoty przekroczenia.

Przykład:

Dochód na osobę w rodzinie wynosi 1040 zł (przekroczenie dochodu na osobę w rodzinie o 140 zł), a zasądzone na dziecko alimenty wynoszą 500 zł. W takiej sytuacji dziecko otrzyma z funduszu alimenty w kwocie 500 – 140 = 360 zł (oczywiście pod warunkiem spełnienia wszelkich pozostałych przesłanek).

Dochód na osobę w rodzinie

Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, bierze się pod uwagę następujące osoby:

  • rodziców dziecka uprawnionego do alimentów,
  • małżonka rodzica dziecka uprawnionego do alimentów,
  • osobę, z którą rodzic dziecka uprawnionego, wychowuje wspólne dziecko (np. konkubenta).
  • dzieci (rodzeństwo i rodzeństwo przyrodnie) uprawnionego do alimentów oraz dzieci konkubenta rodzica, jeśli zamieszkują razem.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (dziecka).

 

Zwrot na rzecz funduszu

Dłużnik alimentacyjny powinien zwrócić kwoty wypłacone przez fundusz alimentacyjny na rzecz dziecka. Dlatego też jeśli komornik coś wyegzekwuje od dłużnika, to w pierwszej kolejności przeznaczy to na spłatę zobowiązań wobec funduszu alimentacyjnego.

Inne wpisy na blogu na temat prawa rodzinnego znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii z zakresu PRAWA RODZINNEGO.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – biuro@adwokatagk.pl tel. 322541818

 

Stan prawny: 04.02.2021

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Udostępnij
Projekt i wykonanie: Ad-visions.pl Created by: Ad-visions.pl