logo AGK
logo Artur Mazur

rzecznik_patentowy

Kancelaria patentowa rzecznika patentowego dr inż. Jerzego Lamparta
Funkcjonuje na rynku od 1991 roku.Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów w zakresie prawa własności intelektualnej, a w szczególności w przeprowadzaniu klienta przez skomplikowane procedury zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych do urzędów patentowych (nie tylko na terenie Polski), w celu uzyskania na nie praw wyłącznych.
Nadto kancelaria świadczy usługi audytowe, niejako poprzedzające zgłaszanie wniosków o udzielenie ochrony, a także zapewnia kompleksową obsługę po uzyskaniu praw wyłącznych, w celu utrzymaniu ochrony.

 

groy

Biuro Tłumaczeń Groy Translations

Biuro tłumaczeń, prowadzi nieprzerwaną działalność od 1990 roku. Biuro wykonuje tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne w formie pisemnej i ustnej, a także profesjonalne usługi translatorskie na potrzeby dużych konferencji krajowych i międzynarodowych jak i kameralnych spotkań biznesowych – współpracuje z ponad 250 profesjonalnymi tłumaczami z terenu całej Europy.

Groy Translations zapewnia pełną poufność tłumaczonych dokumentów oraz wysokie standardy jakości potwierdzone certyfikatem PN – EN ISO 9001.

 

logo NESCO

Rzeczoznawcy majątkowi Anna Ziętal i Katarzyna Danecka-Żelezik

Podstawowym zakresem działalności spółki jest wycena nieruchomości, a także analityka rynku nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości oraz ich potencjału inwestycyjnego. Rzeczoznawcy określają wartość nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora (wycena nieruchomości jako części masy spadkowej, podział majątku, zabezpieczenie kredytu i inne) oraz dla celów postępowań administracyjnych (sprzedaż, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i inne).

Nesco swoje usługi świadczy na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji państwowej i samorządowej, zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego (a w szczególnych przypadkach również na terenie innych województw).

 

 

Partnerzy

Dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi, kancelaria ściśle współpracuje z różnymi podmiotami, których usługi możemy Państwu z czystym sumieniem polecić, jako wypróbowane tak przez nas, jak i przez naszych Klientów.