logo AGK
logo Artur Mazur

Odszkodowania


Kancelaria  udziela pomocy osobom dochodzącym wszelkiego rodzaju odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, błędy medyczne czy szkody górnicze, ale nie tylko. Możemy w Państwa imieniu dochodzić odszkodowań wynikających także z wszelkich innych tytułów.

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań zarówno za szkody w majątku jak i szkody na osobie, a także zadośćuczynień (tzw. odszkodowań za ból). Działamy po to, aby uzyskać dla Państwa (najczęściej od firmy ubezpieczeniowej lub zakładu górniczego) odszkodowanie adekwatne do rozmiaru zaistniałej szkody. 

Dochodząc roszczeń w trybie przedsądowym, prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z firmą ubezpieczeniową czy zakładem górniczym, a dopiero jeśli tryb ten nie przyniesie rezultatów sprawa kierowana jest do sądu.


Nasza oferta obejmuje:

 1. analizę faktycznego rozmiaru szkody,
 2. skompletowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 3. zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 4. monitorowanie terminowości działań ubezpieczyciela/zakładu górniczego w celu jak najszybszego uzyskania odszkodowania dla naszych Klientów,
 5. prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z zakładem ubezpieczeń/zakładem górniczym,
 6. skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 

Zakłady ubezpieczeń/zakłady górnicze często bazują na niewiedzy swoich klientów lub ich przeciwników oraz na pokutującym w społeczeństwie przekonaniu, że “z molochem ubezpieczeniowym/kopalnią nie warto zaczynać walki, bo i tak się nie uda”. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego. W wielu przypadkach dochodzenie odszkodowania na rzecz Klientów kancelarii kończy się już na etapie przedsądowym, wynikiem satysfakcjonującym Klienta.

 

Współpracujemy z biurami tłumaczeń (przysięgłych), więc wszelkie tłumaczenia na potrzeby toczących się postępowań, nie stanowią najmniejszego problemu.

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii.

Odszkodowania


Kancelaria  udziela pomocy osobom dochodzącym wszelkiego rodzaju odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, błędy medyczne czy szkody górnicze, ale nie tylko. Możemy w Państwa imieniu dochodzić odszkodowań wynikających także z wszelkich innych tytułów.

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań zarówno za szkody w majątku jak i szkody na osobie, a także zadośćuczynień (tzw. odszkodowań za ból). Działamy po to, aby uzyskać dla Państwa (najczęściej od firmy ubezpieczeniowej lub zakładu górniczego) odszkodowanie adekwatne do rozmiaru zaistniałej szkody. 

Dochodząc roszczeń w trybie przedsądowym, prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje z firmą ubezpieczeniową czy zakładem górniczym, a dopiero jeśli tryb ten nie przyniesie rezultatów sprawa kierowana jest do sądu.


Nasza oferta obejmuje:

 1. analizę faktycznego rozmiaru szkody,
 2. skompletowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 3. zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie górniczym,
 4. monitorowanie terminowości działań ubezpieczyciela/zakładu górniczego w celu jak najszybszego uzyskania odszkodowania dla naszych Klientów,
 5. prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z zakładem ubezpieczeń/zakładem górniczym,
 6. skierowanie sprawy na drogę sądową i reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 

Zakłady ubezpieczeń/zakłady górnicze często bazują na niewiedzy swoich klientów lub ich przeciwników oraz na pokutującym w społeczeństwie przekonaniu, że “z molochem ubezpieczeniowym/kopalnią nie warto zaczynać walki, bo i tak się nie uda”. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego. W wielu przypadkach dochodzenie odszkodowania na rzecz Klientów kancelarii kończy się już na etapie przedsądowym, wynikiem satysfakcjonującym Klienta.

 

Współpracujemy z biurami tłumaczeń (przysięgłych), więc wszelkie tłumaczenia na potrzeby toczących się postępowań, nie stanowią najmniejszego problemu.

Zapraszamy do korzystania z usług kancelarii.