logo AGK
logo Artur Mazur

Organizacja pracy jednostek samorządu terytorialnego


Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju projekty aktów wewnętrznych, w tym statutów i regulaminów, obowiązujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Wspomagamy organy jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu i obsłudze sesji organów stanowiących, a także w wykonywaniu uchwał tychże organów, przez organy wykonawcze.

Kancelaria przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju uchwał, zarządzeń itp. Zarówno mających status prawa miejscowego, jak i nie spełniających kryteriów tego typu aktów.

Organizacja pracy jednostek samorządu terytorialnego


Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju projekty aktów wewnętrznych, w tym statutów i regulaminów, obowiązujących w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Wspomagamy organy jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu i obsłudze sesji organów stanowiących, a także w wykonywaniu uchwał tychże organów, przez organy wykonawcze.

Kancelaria przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju uchwał, zarządzeń itp. Zarówno mających status prawa miejscowego, jak i nie spełniających kryteriów tego typu aktów.