logo AGK
logo Artur Mazur
buywindows10key windows 10 key online buy http://www.cdkeypascher.com/ http://www.productkeysale.com http://www.mmkey.net

Prawo administracyjne materialne


W zakresie administracyjnego prawa materialnego kancelaria przygotowuje opinie i konsultacje prawne we wszystkich aspektach działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonujemy analizy prawnej i finansowej zamierzonego przedsięwzięcia, a także ewentualnych konsekwencji działań już podjętych.

W sprawach indywidualnych przygotowujemy projekty indywidualnych rozstrzygnięć organu samorządu terytorialnego, a także analizę konsekwencji i projektowanych działań w danej sprawie.

Prawo administracyjne materialne


W zakresie administracyjnego prawa materialnego kancelaria przygotowuje opinie i konsultacje prawne we wszystkich aspektach działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonujemy analizy prawnej i finansowej zamierzonego przedsięwzięcia, a także ewentualnych konsekwencji działań już podjętych.

W sprawach indywidualnych przygotowujemy projekty indywidualnych rozstrzygnięć organu samorządu terytorialnego, a także analizę konsekwencji i projektowanych działań w danej sprawie.