logo AGK
logo Artur Mazur

Audyt prawny (legal due diligance)


Kancelaria oferuje swoim klientom przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi przez klientów transakcjami kapitałowymi takimi jak zakup udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, przejęcia, fuzje, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Przeprowadzany audyt prawny ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji prawnej danego podmiotu, w tym poprzez ocenę ryzyka prawnego w zakresie:

 • spraw korporacyjnych, w tym analizy struktury udziałowej i powiązań kapitałowych,
 • transakcji dotyczących ruchomości i nieruchomości.
 • transakcji dotyczących praw na dobrach niematerialnych (w szczególności w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich),
 • spraw handlowych (w szczególności w zakresie zawartych umów oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług,
 • spraw pracowniczych i stosunków cywilnoprawnych,
 • spraw z zakresu ochrony środowiska,
 • spraw z zakresu ochrony konkurencji,
 • spraw z zakresu postępowań sądowych i pozasądowych, administracyjnych i pozaadministracyjnych, egzekucyjnych oraz stanu roszczeń
 • i innych (w zależności od specyfiki badanego podmiotu)

 

Każdorazowo podsumowaniem audytu prawnego jest sporządzany raport zawierający wskazanie zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną przez klientów transakcją kapitałową. Ponadto, raport zawiera również wskazanie szczegółowych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych ryzyk w tym poprzez poprawę i zabezpieczenie sytuacji danego podmiotu.

 

W celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi w powyższym zakresie, kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi oraz doradcami ekonomicznymi, którzy uzupełniają sporządzany raport o wyniki przeprowadzonego przez siebie audytu podatkowego, finansowego i ekonomicznego.

 

Powyższe umożliwia klientom podjęcie w pełni świadomej decyzji co do dokonania planowanej transakcji kapitałowej, jak również wypracowanie strategii negocjacyjnej z drugą stroną.

 

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Audyt prawny (legal due diligance)


Kancelaria oferuje swoim klientom przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych umożliwiających zidentyfikowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi przez klientów transakcjami kapitałowymi takimi jak zakup udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, przejęcia, fuzje, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Przeprowadzany audyt prawny ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji prawnej danego podmiotu, w tym poprzez ocenę ryzyka prawnego w zakresie:

 • spraw korporacyjnych, w tym analizy struktury udziałowej i powiązań kapitałowych,
 • transakcji dotyczących ruchomości i nieruchomości.
 • transakcji dotyczących praw na dobrach niematerialnych (w szczególności w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich),
 • spraw handlowych (w szczególności w zakresie zawartych umów oraz pozostałych produktów opartych o stosunki umowne takich jak różnego rodzaju regulaminy czy też ogólne warunki sprzedaży, zakupu lub świadczenia usług,
 • spraw pracowniczych i stosunków cywilnoprawnych,
 • spraw z zakresu ochrony środowiska,
 • spraw z zakresu ochrony konkurencji,
 • spraw z zakresu postępowań sądowych i pozasądowych, administracyjnych i pozaadministracyjnych, egzekucyjnych oraz stanu roszczeń
 • i innych (w zależności od specyfiki badanego podmiotu)

 

Każdorazowo podsumowaniem audytu prawnego jest sporządzany raport zawierający wskazanie zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z planowaną przez klientów transakcją kapitałową. Ponadto, raport zawiera również wskazanie szczegółowych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych ryzyk w tym poprzez poprawę i zabezpieczenie sytuacji danego podmiotu.

 

W celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi w powyższym zakresie, kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi oraz doradcami ekonomicznymi, którzy uzupełniają sporządzany raport o wyniki przeprowadzonego przez siebie audytu podatkowego, finansowego i ekonomicznego.

 

Powyższe umożliwia klientom podjęcie w pełni świadomej decyzji co do dokonania planowanej transakcji kapitałowej, jak również wypracowanie strategii negocjacyjnej z drugą stroną.

 

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.